Erikoissairaanhoitoon pääsyssä kansalaisille aiheutuvat ongelmat liittyvät usein kunnallisen terveydenhuollon kautta saataviin palveluihin. Jokainen voi luonnollisesti käyttää haluamiaan erikoissairaanhoidon palveluita valitsemillan yksityisillä klinikoilla valitsemissaan paikoissa. Kustannukset erikoissairaanhoidosta voivat kuitenkin tällöin nousta merkittäviksi.

Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada tarvitsemaansa erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääke- ja hammaslääketieteen erikoisalojen paveluita. Sairaanhoitopiiri on erikoissairaanhoidon perusyksikkö. Sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää alueensa erikoissairaanhoito.

Kiireettömässä hoidossa erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä.

Mitä tarkoittaa hoitotakuu ja miten se liittyy erikoissairaanhoitoon?

Terveyskeskukseen on voitava mennä käymään sen aukioloaikana tai sinne on saatava välitön yhteys puhelimitse arkisin. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi puhelimessa hoidon tarpeen. Jos arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, käyntiaika on saatava kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Ellei hoitoa aloiteta heti ensimmäisellä käyntikerralla, on hoitoon päästävä kolmen kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoitoon on päästävä kuuden kuukauden kuluessa.

Jos erikoissainraanhoitoa ei voida järjestää säädetyssä enimmäisajassa Suomessa. On potilaalle pyynnöstä annettava ennakkolupa hakeutua sairaanhoitopiirin kustannuksella hoitoon EU- tai ETA-maahan taikka Sveitsiin. Käytännössä potilaille annetaan kiiretilanteissa ensin myös maksusitoumuksia yksityisille klinikoille.

 

 

katso myös:

terveydenhuoltolaki

erikoissairaanhoitolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.