Sopimussuhteet velvoittavat osapuolia. Esim. velkasuhteessa velallinen sitoutuu maksamaan tietyn euromääräisen rahasumman sovittuine korkoineen ja työsopimuksessa työnantaja sitoutuu maksamaan palkkaa ja työntekijä tekemään työtä työnantajan johdon valvonnan alaisuudessa. Suorituksen täyttymisen kannalta on merkitystä sillä, onko vaadittu velvoite erityis- vai lajivelvoite. Tämä kahtiajako koskee niitä tilanteita, joissa sopimuspuoli on velvollinen toimittamaan tavaran. Näinhän on usein paitsi kuluttajien välisessä irtaimen kaupassa, myös monenlaisessa elinkeinotoiminnassa.

Erityisvelvoite

Jos suorituksen kohteena oleva tavara on määritelty niin, että oikea suoritus käsittää jonkun tietyn, yksilöllisen tavaran, kyseessä on erityisesine ja siten erityisvelvoite. Tällainen yksilöllinen tavara voi olla esim. taiteilijan tilauksesta valmistama taulu. Erityisvelvoitteen kohdalla velallinen voi siis täyttää velvoitteensa vain yhdellä nimenomaisella tavaralla.

Lajivelvoite

Jos taas suorituksen kohteena on esimerkiksi tietty määrä jotain tavaraa, esimerkiksi kymmenen eurolavallista wc-paperia tai tuhat kiloa kuparia on kyseessä lajivelvoite. Lajivelvoite täyttyy, esimerkiksi kuparin osalta kun sovittu tuhat kiloa on toimitettu. Lajivelvoitteen osalta ei siis ole väliä esimerkiksi sillä, mistä kupari on peräisin, eikä välttämättä edes sillä missä muodossa se toimitetaan.

Velvoitteiden jaottelulla erityis- ja lajivelvoitteisiin on merkitystä erityisesti suoritusvirhetilanteisiin. On näet selvää, että elinkeinonharjoittajalle voi olla huomattavasti helpompaa toimittaa uudelleen lavallinen wc-paperia, kuin taitelijan käydä maalamassa uudelleen tietystä maisemasta tietyissä olosuhteissa syntynyt taulu.


Lue lisää luontoissuoritusvaatimuksesta.

Lähde §: kuluttajansuojalaki, kauppalaki


Suomen Juristit Oy
13.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.