Esineen luovutus tapahtuu pääsääntöisesti myyjän luona tai tavaran sijaintipaikalla. Lähtökohtaisesti myyjän tehtävänä ei näin ollen ole huolehtia esineen siirrosta ostajan luokse. Tosin myyjä ja ostaja voivat luonnollisestikin vapaasti sopia luovutuspaikasta. Toisin sanoen luovuttamista koskeva lainsäädäntö ei ole pakottavaa.

Tavara on pidettävä ostajan noudettavissa siellä, missä myyjällä kaupantekohetkellä oli liikepaikkansa tai, jollei myyjällä ollut sellaista liikepaikkaa, jolla oli yhteys kauppaan, on tavaraa pidettävä siellä, missä myyjällä oli kotipaikka. Paikan on oltava sellainen, että esineen luovutus voi tapahtua.

Kuitenkin, jos sopijapuolet kauppaa tehtäessä tiesivät, että tavara tai se tavaraerä, josta tavara on otettava, oli muualla, tavara on pidettävä noudettavissa tässä paikassa. Tällainen paikka voi olla esim. myyntivarasto.

Esineen luovutus ja luovutushetki

Tavara on luovutettu ostokaupassa kun ostaja on ottanut sen hallintaansa. Kuljetuskaupassa pääsääntö on eri. Jos tavara on kuljetettava ostajalle samalla paikkakunnalla tai alueella, jolla myyjä yleensä huolehtii samankaltaisen tavaran kuljetuksesta, luovutus tapahtuu ostajan saadessa tavaran hallintaansa. Eli jos myyjä yleensä hoitaa samankaltaisissa kaupoissa kuljetuksesta, hän on velvollinen myös kyseisessä kaupassa näin tekemään. Jos myyjän on järjestettävä tavaran kuljetus, hänen on tehtävä sopimukset tavaran kuljetuksesta määräpaikkakunnalle sopivalla kuljetusvälineellä ja tällaisessa kuljetuksessa käytettävin tavanmukaisin ehdoin.

Jos tavara on myyty ”vapaasti”, ”toimitettuna” tai ”vapaasti toimitettuna” määrätylle paikkakunnalle, sitä ei katsota luovutetuksi ennen kuin se on tullut perille tälle paikkakunnalle.

Jollei tavaraa ole luovutettava vaadittaessa tai viipymättä eikä luovutuksen ajankohdasta muutenkaan voida katsoa sovitun, tavara on luovutettava kohtuullisessa ajassa kaupanteosta.

Lue lisää tavaran kauppahinnan maksamisen ajankohdasta ja paikasta.

Lähde §: kuluttajansuojalaki ja kauppalaki

Suomen Juristit Oy
08.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.