Työntekijä ei saa pitää sellaista palkkaa, joka on maksettu hänelle perusteettomasti. Jos työnantaja on maksanut työntekijälle liikaa palkkaa, hänellä on oikeus palkan takaisinperintään.

Liikaa maksettu palkka on niin sanottua perusteetonta etua. Palkan takaisinperinnässä perusteettoman edun taustalla voi olla esimerkiksi työnantajan laskuvirhe. Työnantajan oikeuteen periä palkka takaisin ei vaikuta se, onko työntekijä huomannut ylimääräistä palkkaa. Takaisinperinnän tulee kuitenkin olla kohtuullista ja oikeudenmukaista, ja takaisinperinnästä voidaan neuvotella työnantajan ja työntekijän välillä.

Jos maksettava summa on suuri, voidaan esimerkiksi sopia summan kohtuullistamisesta tai takaisinmaksuajasta. Yleensä liikaa maksettu palkka kuitataan, eli vähennetään seuraavasta palkasta. Laissa kuitenkin säädetään, että työntekijän palkkasaamista ei saa kuitata siltä osin kuin palkka on lain mukaan jätettävä ulosmittaamatta. Oikeus palkan takaisinperintään vanhenee kolmen vuoden kuluttua.

Virkasuhteen osalta palkan takaisinperinnästä säädetään erikseen laissa. Lain mukaan aiheettomasti maksettu palkka tai muu etuus voidaan periä takaisin, tai perittävä määrä voidaan vähentää seuraavan tai seuraavien palkanmaksujen yhteydessä viranhaltijan palkasta. Palkasta ei saa periä enempää kuin mitä palkasta lain mukaan saadaan ulosmitata. Jos takaisinperintää on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen, takaisinperinnästä voidaan myös luopua. Oikeus takaisinperintään vanhentuu kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana aiheeton palkan tai muun etuuden määrä on maksettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.