Mitä valtion virka tarkoittaa?

Kun valtio on työnantajana ja virkamies työn suorittajana, on kysymyksessä julkisoikeudellinen palvelussuhde eli virkasuhde.

Perustuslaissa on säädetty virkoihin nimittämisen yleisistä perusteista. Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Tiettyihin julkisiin virkoihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Tällaisia virkoja ovat esim. tuomarin virat. Viranomainen ei saa asettaa ketään perusteettomasti eri asemaan, kun se päättää virkaan nimittämisestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.