Työntekijällä on irtisanomisaikana velvollisuus jatkaa työn tekemistä, ellei työnantaja vapauta häntä siitä.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättyy, kun irtisanoutumisen tai irtisanomisen jälkeinen irtisanomisaika kuluu loppuun. Irtisanomisajan pituus voi määräytyä työsopimuslain, työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella. Normaalisti sekä työnantajan että työntekijän velvollisuudet jatkuvat irtisanomisajalla.

Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu luonnollisesti työvelvoite, jolloin työntekijä jatkaa normaalisti työntekoa irtisanomisajan loppuun asti. Työnantaja voi kuitenkin halutessaan vapauttaa työntekijän työvelvoitteesta. Mikäli työntekijä laiminlyö työvelvoitteensa irtisanomisajalla, hänen on korvattava työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä.

Nopeaa apua lakiasioihin.