Haastehakemuksen täydentäminen on yleensä välttämätöntä, jos haastehakemus on niin puuttellinen, ettei vastaaja voi antaa sen perusteella vastaustaan tai oikeudenkäyntiä jatkaa. Tällöin kantajaa pyydetään täydentämään hakemusta. Haastehakemusta voidaan vaatia täydennettäväksi sekä muodollisten että sisällöllisten puutteiden johdosta.

Haastehakemuksen täydentäminen tuomioistuimen pyynnöstä

Haastehakemuksen täydentäminen on tarpeen esimerkiksi silloin, kun kantajan vaatimuksia tai niiden perusteita ei ole haastehakemuksessa esitetty niin selkeästi, että vastaaja voisi antaa niihin yksilöidyn ja perustellun vastauksen. Epäselvästä vaatimuksesta ei selviä, mitä vastaajalta vaaditaan.

Kanteen täydentämistä koskevassa kehotuksessaan tuomioistuimen ilmoittaa, miltä osin kanne on puutteellinen. Jos täydennystä ei tehdä, kanne voidaan jättää tutkimatta tai se voidaan hylätä. Haastehakemuksen täydentämiselle asetetaan määräaika, jota voidaan erityisestä syystä pidentää.

Haastehakemuksen täydentämistä voidaan pyytää ja täydentämiselle asetettua määräaikaa pidentää myös puhelinta tai muuta soveltuvaa tiedonvälitystapaa käyttäen. Voidaan katsoa, että haastehakemuksen täydennyttäminen puhelimitse on tarkoituksenmukaista vain vähäisten täydennyttämiskynnyksen ylittävien puutteiden osalta. Puhelimitse voi olla vaikea tehdä selkoa vaikeammista asioista. Siksi olennaisten puutteiden osalta täydentämistä on syytä pyytää kirjallisesti. Kirjallinen pyyntö voi tapahtua myös esim. sähköpostitse.


Lue lisää kantajan haastehakemuksesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.