Haastetiedoksianto on yksi tapa suorittaa tiedoksianto todisteellisesti. Tuomioistuimen on huolehdittava siitä, että asianosaiset saavat tärkeät asiat, kuten istuntokutsut tiedoksi riittävän ajoissa.

Haastetiedoksianto – käyttötavat

Jos viranomainen katsoo siihen olevan aihetta, tiedoksianto voidaan toimittaa haastetiedoksiantona. Haastetiedoksianto tapahtuu ensisijaisesti postitse. Kirje voi saapua joko saantitodisuksella postiin tai suoraan kotiin. Jos kirje lähetetään kotiin, kuoressa on vastauskuori, joka on palautettava tuomioistuimeen. Yleensä vastauskuoreen liitetään päivätty ja allekirjoitettu ilmoitus siitä, että ko. asia on tullut kirjeen saaneen tietoon.

Jos vastaanottaja tähän suostuu, voidaan tiedoksianto toimittaa myös sähköisenä viestinä. Vastaanottajalle ilmoitetaan tällöin, että asiakirja on noudettavissa käräjäoikeuden osoittamalta palvelimelta. Yleensä on käytettävä jotakin sähköistä tunnistautumis/varmennepalvelua.

Jos on todennäköistä, ettei tiedoksianto onnistu postitse, käräjäoikeuden haastemies toimittaa tiedoksiannon asianosaiselle. Rikosasioissa tiedoksiannon toimittaa yleensä muutenkin haastemies. Haasteen tiedoksiantajana voi olla myös poliisi. Yleensä tämä koskee vaikeasti tavoitettavia henkilöitä, jotka on etsintäkuulutettu.

Poliisi voi etsintäkuulutuksen perusteella ottaa henkilön kiinni ja haastaa henkilön esim. vastaajaksi rikosasiaan tai sakon muuntorangaistusta koskevaan oikeudenkäyntiin. Poliisi on vain virka-avun antajana, joten haasten tiedoksiannon jälkeen asian eteneminen oikeusasteissa jatkuu normaalisti.

Riidattomissa velka-asioissa haastetiedoksianto voidaan suorittaa myös puhelimitse.


Lue lisää haasteesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.