Haaste on vastaajalle annettu kehotus vastata kirjallisesti kanteeseen tai syytteeseen tai saapua oikeuden istuntoon. Haastaminen ei koske ainoastaan vastajaa, vaan myös esim. todistaja voidaan haastaa sakon uhalla saapumaan oikeuden istuntoon. Haastetta käytetään sekä rikos-, että siviilijutuissa.

Haaste annetaan useimmiten tiedoksi postitse vastaanotto- tai saantitodistusta vastaan. Haasteessa kantajaa kehotetaan antamaan kanteeseen kirjallinen vastaus. Usein on käytettävä erityistä haastemiestä antamaan haaste henkilökohtaisesti tiedoksi. Näin tapahtuu erityisesti rikosjutuissa, joissa vastaajat ovat usein vailla vaikinaista asuntoa ja saattavat yrittää pakoilla oikeuden istuntoa. Lieviä juttuja kuten sakon muuntorangaistusta koskeva oikeudenkäyntihän voidaan viedä loppuun, jos vastaaja on haastettu. Läsnäolo ei ole edellytys asian käsittelemiselle.

Oikeuden antamissa haasteissa on ainakin kehotus vastata kanteeseen kirjallisesti tai kehotus saapua istuntoon. Haasteessa on mainittu myös määräaika, johon mennessä haasteeseen on vastattava. Haastessa kerrotaan myös se oikeuden kanslia sekä aika, jolloin istunto pidetään. Haasteissa on mainittu myös oikeudesta poissa olemisen seuraamus.

Haaste rikosjutuissa

Kaikille haasteille yhteisten perustietojen lisäksi rikosasioissa annetussa haasteessa kehotetaan vastaajaa; ilmoittamaan kantansa vaatimuksiin, kiistäessä ilmoittamaan kantansa perustelut, ilmoittamaan todisteet sekä toimittamaan kirjalliset todisteet tuomioistuimelle.

Haaste siviilijutuissa

Siviiliasioissa annetuissa haasteissa vastaajaa kehotetaan vastauksessaan; ilmoittamaan myöntääkö vai vastustaako hän kannetta, ilmoittamaan perusteet vastustamiselle. Vastauksessa pyydetään myös ilmoittamaan todisteet, joita aiotaan esittää sekä vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Siviilijutuissa haasteessa kehotetaan myös liittämään vastaukseen asiakirja, johon kanteen vastustaminen perustuu sekä tekemään mahdollinen väite siitä, ettei tuomioistuin voi ottaa asiaa tutkittavasti.


Lue lisää haastehakemuksesta riita-asioissa.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa


Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.