Edunvalvontavaltuutus lakkaa kolmesta syystä.

Valtuutus lakkaa, kun a) valtuutettu luopuu tehtävästään, b) valtuutettu kuolee tai c) valtuutus peruutetaan.

Jos valtuutettu luopuu tehtävistään, on hänen ilmoitettava luopumisestaan maistraatille.

Valtuutus voidaan myös peruuttaa. Kun valtuutus peruutetaan, se ei ole enää voimassa. Valtuutus voidaan peruuttaa ennen sen vahvistamista maistraatissa. Peruuttamisen edellytyksenä on, että valtuuttaja kykenee ymmärtämään peruuttamisen merkityksen. Peruuttaminen tapahtuu siten, että valtuuttaja ottaa valtakirjan takaisin hallintaansa tai hävityttää sen.

Valtuutus voidaan peruuttaa myös sen vahvistamisen jälkeen. Silloin tarvitaan kuitenkin maistraatin vahvistus peruuttamiselle. Valtuuttajan on haettava peruuttamisen vahvistamista. Maistraatti vahvistaa peruutuksen, jos valtuuttaja kykenee ymmärtämään peruutuksen merkityksen

Peruuttamiseksi katsotaan myös se, että valtuuttaja antaa uuden valtuutuksen. Uuden valtuutuksen myötä vanhempi valtuutus peruuntuu siltä osin, kuin se sisältää ristiriitaisia määräyksiä uuden valtuutuksen kanssa.

Kun valtuutus lakkaa, se ei ole enää voimassa. Kaikki valtuutetun hoidossa ollut omaisuus tulee luovuttaa takaisin valtuuttajalle tai muulle omaisuuteen oikeutetulle. Valtuutuksen lakatessa valtuutetulla on, ellei valtakirjassa ole toisin määrätty, velvollisuus tehdä myös päätöstili. Päätöstili pitää tehdä sille, jolla on oikeus omaisuuden vastaanottamiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.