Edunvalvontavaltuutuksen tullessa voimaan valtuutettu ryhtyy huolehtimaan niistä asioista valtuuttajan puolesta, jotka on valtakirjassa määrätty hänen huolehdittavakseen. Valtuutetun täytyy pitää huolta valtuuttajan oikeuksista ja edistää hänen parastaan. Kaikki toimet tulee siis suorittaa siitä näkökulmasta, mikä olisi nimenomaan valtuuttajan kannalta parasta. Valtuutettu on valtuuttajan luottohenkilö. Valtuutettu hoitaa asioita hänen puolestaan ja hänen kannaltaan parhaimmalla mahdollisella tavalla.

On tärkeää huomata, että edunvalvontavaltuutus ei siirrä toimivaltaa yksinomaan valtuutetulle. Valtuuttajan ja valtuutetun on tehtävä yhteistyötä. Kun asia on valtuuttajan kannalta tärkeä ja hänen mielipiteensä hankkiminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta, valtuutetun on tiedusteltava valtuuttajan mielipidettä tehtäviinsä kuuluvassa asiassa. Jos valtuuttaja on jo niin huonossa kunnossa, ettei kykene enää ymmärtämään asian merkitystä, ei hänen mielipidettään voi luonnollisestikaan selvittää. Näissäkin tilanteissa tulee kuitenkin tehdä päätökset valtuuttajan etu ja hänen tahtonsa huomioiden.

Nopeaa apua lakiasioihin.