Valtuuttaja voi valtuuttaa myös useamman valtuutetun toimimaan rinnakkain. Hän voi määrätä toisen valtuutetun tehtäviksi taloudelliset asiat, ja toiselle valtuutetulle muiden asioiden hoidon. Esimerkiksi valtuuttaja voi valtuuttaa puolisonsa vastaamaan hänen terveydenhuollostaan ja muista itseään koskevista asioista. Taloudelliset asiat hän voi antaa esimerkiksi lapsensa hoidettaviksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.