Kun tehdään pätevä edunvalvontavaltuutus, ei sen jälkeen tarvitse enää määrätä erikseen edunvalvojaa.

Edunvalvontavaltuutus on pätevä, kun se täyttää edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa säädetyt muotoedellytykset. Pätevyys edellyttää a) kirjallista muotoa b) valtuuttajan täyttä ymmärrystä c) kahta yhtäaikaisesti läsnäolevaa esteetöntä todistajaa d) nimettyä valtuutettua sekä sitä, että e) valtuutetun tehtävät on määritelty ja f) valtakirja on allekirjoitettu.

Jos valtuuttajalle määrätään edunvalvoja, valtuutus lakkaa olemasta voimassa siltä osalta kuin edunvalvojan tehtäviin kuuluu huolehtia niistä asioista, joita valtuutus koskee.

Nopeaa apua lakiasioihin.