Henkilö valitsee itse valtuutetun. Valtuutettu ei saa olla oikeushenkilö eli esim. yritys tai yhdistys. Valtuutetun tulee nimenomaisesti suostua toimimaan valtuutettuna, eli ketään ei voi valtuuttaa vastoin tahtoaan. Valtuutetulta ei edellytetä ammatillista pätevyyttä tai muuta koulutusta. Valtuutettuna voi toimia esimerkiksi oma puoliso, lapsi tai ystävä.

On suositeltavaa nimetä myös vara- ja toissijainen valtuutettu. Koska edunvalvontavaltuutus tehdään usein jo vuosia ennen sen voimaantuloa, olosuhteet voivat muuttua. Jos valtuutettu ei suostu tai ei muusta syystä pystykään toimimaan valtuutettuna valtakirjan voimaan tullessa, valtuutuksessa on kuitenkin nimetty muita valtuutettuja. Jos valtuutettu ei ota tehtävää vastaan, eikä valtuutuksessa ole nimetty muita valtuutettuja, ei valtuutusta voida vahvistaa. Tällöin henkilölle on määrättävä edunvalvoja.

Nopeaa apua lakiasioihin.