Varavaltuutettu toimii vain väliaikaisesti. Hän toimii silloin, kun varsinainen valtuutettu on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäviään. Varsinainen valtuutettu voi olla esimerkiksi sairastunut tai esteellinen hoitamaan valtuutetun tehtävää. Varavaltuutetun rooli on siis ”tuurata” valtuutettua. Jos varavaltuutettua ei ole määrätty, voidaan tilapäisesti määrätä edunvalvoja toimimaan valtuutettuna.

Nopeaa apua lakiasioihin.