Koska edunvalvontavaltuutus on tärkeä ja itsemääräämisoikeuteen vaikuttava asiakirja, sillä on tarkat muotovaatimukset. Sitä voi muodon puolesta verrata testamenttiin. Siksi sen laatimiseen kannattaa pyytää apua oikeusoppineelta.

Edunvalvontavaltuutus on muodoltaan valtakirja. Sen on oltava kirjallinen. Valtuuttajaksi sanotaan sitä henkilöä, joka tekee itselleen edunvalvontavaltuutuksen. Valtuuttajan on nimettävä siinä valtuutettu. Valtuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jonka valtuuttaja nimeää hoitamaan asioitaan. Lisäksi edunvalvontavaltuutuksessa tulee määritellä ne asiat, joissa valtuutettu voi toimia hänen puolestaan

Kun valtuuttaja allekirjoittaa valtakirjan tai tunnustaa siinä olevan allekirjoituksensa, kahden esteettömän todistajan on oltava samanaikaisesti läsnä. Tämän jälkeen todistajien on todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajana ei voi toimia valtuuttajan lähiomainen. Allekirjoitettu valtakirja tulee luovuttaa valtuutetun haltuun, tai siitä on ainakin ilmoitettava valtuutetulle

Edunvalvontavaltuutusta voidaan myöhemmin muuttaa tai siitä voidaan luopua.

Nopeaa apua lakiasioihin.