Henkilö- ja pakettiautoon kytkettävät perävaunut voivat olla joko O1-luokkaan tai O2-luokkaan kuuluvia keskiakseliperävaunuja. Perävaunu voi olla myös O2-luokan puoliperävaunu tai O2-luokan varsinainen perävaunu.

Normaalit pienet perävaunut ovat joko O1-luokkaan kuuluvia alle 750kg:n kokonaismassan perävaunuja, tai O2-luokan yli 0,75 tonnin perävaunuja. O2-luokan perävaunussa on jarrut ja ne on määräaikaiskatsastettava joka toinen vuosi.

Henkilö- ja pakettiautoon kytkettävän puoliperävaunun ja varsinaisen perävaunun jarrujärjestelmän on oltava kyseiseen kytkentään soveltuva, sekä täytettävä perävaunun ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai myöhemmin voimassa olleet tekniset vaatimukset.

Henkilö- ja pakettiautoon kytkettävät perävaunut ja suurin sallittu kytkentämassa

Hinattavan ajoneuvon kytkentämassa saa olla enintään pienin seuraavista arvoista:

1. ajoneuvon rakenteeseen ja suorituskykyyn sekä kytkentälaitteen lujuuteen perustuva suurin teknisesti sallittu hinattava massa. Rekisteriotteessa on mainittu tieliikenteessä suurimmat sallitut massat. Myös vetokoukku voi rajoittaa kytkentää.

2. jos hinattava ajoneuvo on jarruton (usein O1-luokan pikkukärrt), puolet vetoauton omasta massasta, enintään kuitenkin 0,75 tonnia, tai jos kyse on hinattavasta laitteesta, enintään puolet N2- tai N3-luokkaan kuuluvan vetoauton todellisesta massasta;

3. jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin autoon kytkettävä hinattava ajoneuvo on varustettu työntöjarruin, vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa, tai jos vetoautona toimii M1G- tai N1G-luokan ajoneuvo, 1,5 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa, enintään kuitenkin 3,5 tonnia;

4. jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin autoon kytkettävä perävaunu on varustettu työntöjarruilla, 3,5 tonnia;

5. jos autoon kytkettävä muu hinattava ajoneuvo kuin puoliperävaunu tai sitä vastaava hinattava laite on varustettu jatkuvatoimisella jarrujärjestelmällä, 1,7 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa;

6. jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin autoon kytketään perävaunu tai perävaunuja ilman kuormaa mitattuna yli 22,00 metrin yhdistelmäksi, 2,5 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa.

Lue lisää ajoneuvon kuormaamisesta

Lähde §: tieliikennelaki

Nopeaa apua lakiasioihin.