Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella on mahdollista siinä laajuudessa, kuin rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella

Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.

Henkilötietojen käsittelyyn pyydetään suostumusta lukuisissa nettipalveluissa. Käytännössä jokaiseen palveluun, johon henkilö rekisteröityy, hän antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyn laajuus vaihtelee palveluntarjoajan mukaan. Vaikka henkilötietolaki edellyttää yksiselitteistä suostumusta rekisteröidyltä, jää henkilötietojen luovuttamista ja käyttämistä koskevat asiat usein rekisteröidyltä huomaamatta tai lukematta.

Suostumuksen edellytyksenä on se, että rekisteröity voi ennen rekisteröitymistä mihinkään palveluun tutustua rekisteriselosteeseen. Rekisteriseloste on siis pidettävä kaikkien nähtävillä jo ennen kuin tietojen luovuttamista ja suostumusta niiden käyttämiseen pyydetään. Rekisteriselosteesta käy ilmi, mihin rekisteröidyn tietoja luovutetaan, mihin niitä käytetään ja mitä tietoja rekisteriin tallennetaan. Silloin, kun henkilötietoja kerääminen suostumuksen perusteella tapahtuu internetin välityksellä, henkilötietojen käsittelystä annettavan informaation tulee olla tarjolla verkkopalvelun yhteydessä.

Nopeaa apua lakiasioihin.