Hinnanalennus voi tulla kysymykseen tuotteen tai palvelun virheellisyyden perusteella. Tavaran ja palvelun on vastattava sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Jos tavarassa on virhe ostaja saa vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Virheellisyys ei saa johtua ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta.

Ostajan on tarkastettava tuote ja reklamoitava virheestä. Tavaran tarkastus on tehtävä niin pian kuin mahdollista. Jos ostaja esimerkiksi tilaa tavaran toimituksen, eikä ole paikanpäällä vastaanottamassa tuotetta, ei virheellisyys jää tavarantarkastajan vastuulle. Tarkastus on tehtävä ”niin pian kuin olosuhteet sallivat”.

Virheen korjaaminen ja uusi toimitus ensisijaisia keinoja

Virheen korjaaminen ja uusi toimitus ovat usein ensisijaisia keinoja poistamaan virheellisyyttä. Virheen korjaaminen ja uusi toimitus tähtäävät siihen, että sopimus tulee myös myyjän ja palveluntarjoajan puolelta täytetyksi sovitusti. Virheen korjaamisen mahdollisuus riippuu kuitenkin siitä, onko virheen korjaaminen järkevää, taloudellista tai ylipäätään mahdollista. Uusi toimitus voi tulla kysymykseen esim. kun ostaja on saanut väärän tai viallisen tuotteen.

Hinnanalennus

Ostaja voi vaatia hinnanalennusta. Hinnanalennus voi olla molempien osapuolten kannalta järkevää silloin, kun uuden toimituksen tai palvelun suorittaminen olisi kohtuutonta. Hinnanalennuksen on vastattava virheen merkitystä.

Lue lisää uuden tavaran toimittamisesta virheellisen tilalle.

Lähde §: kauppalaki

Suomen Juristit Oy
29.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.