Jos tavarassa on virhe, myyjä voi virheen korjaamisen sijasta toimittaa ostajalle uuden tavaran virheellisen tilalle. Uusi toimitus on ostajalle varmasti tarkoituksenmukaisin keino, koska hän haluaa saada sopimuksen mukaisen tavaran. Tavaran korjaamisessa on aina se riski, että tavarasta ei tule uudenveroista. Yleensä ostajalla ei olekaan mitään sitä vastaan, että hän saa uuden tuotteen virheellisen tilalle. Näin on varsinkin silloin, kun uusi tavara toimitetaan nopeasti ja siitä ei aiheudu mitään haittaa ostajalle.

Ostaja voi vaatia myyjältä uuden tavaran toimittamista, jos hänen saamansa tuote on virheellinen. Uusi toimitus tapahtuu aina myyjän kustannuksella. Myyjä voi myös omasta aloitteestaan toimittaa asiakkaalle uuden tavaran. Tällä tavalla hän voi välttää ostajan vaatimukset hinnan alentamisesta tai koko kaupan purkamisesta. Virheen nopea oikaiseminen on eduksi sekä myyjälle että ostajalle. Kun ostaja saa nopeasti uuden, virheettömän tavaran, hän on tyytyväinen kauppaan eikä ala vaatimaan vahingonkorvauksia.

Uusi toimitus on tavallisinta ja tarkoituksenmukaisinta kaupoissa, joissa virheellinen tuote on helppo korvata uudella samanveroisella tuotteella. Jos kaupassa on hyllyt täynnä samanlaisia tavaroita, on luontevampaa vaihtaa virheellinen tavara sellaiseen, kuin alkaa korjaamaan vikaa. Virhe voi olla myös sen tyyppinen, että sitä ei ole mahdollista korjata lainkaan. Silloin ostajalla on oikeus saada uusi tavara entisen tilalle. Näin on myös tilanteessa, jossa virheen korjaamisesta aiheutuisivat kohtuuttoman suuret kustannukset myyjälle. Myyjällä onkin lähtökohtaisesti oikeus itse päättää, korjaako hän tuotteessa olevan virheen vai toimittaako hän vastaavanlaisen uuden tuotteen ostajalle.

Joskus myyjän on mahdotonta toimittaa uutta tavaraa ostajalle. On esimerkiksi kohtuutonta vaatia uutta toimitusta, jos tavaran virhe tulee ilmi vasta pitkän ajan kuluttua ostohetkestä ja tavaran valmistus on jo lopetettu. Ostaja ei voi myöskään vaatia uutta toimitusta silloin, kun tavaraa ei voida korvata muulla tavaralla sen ainutlaatuisuuden vuoksi. Käytetyn tavaran kaupassa on tavallista, että myyjällä on vain yksi kappale tiettyä tavaraa. Tällöin ei ole saatavilla korvaavaa tavaraa, eikä myyjän voida olettaa alkavan etsiä sitä muualta. Myös harvinaisten taide-esineiden kaupassa on yleensä myytävänä vain yksittäiskappaleita. Virheellistä esinettä ei siis voida korjata uudella. Toimittaessaan uuden tavaran ostajalle, myyjällä on oikeus saada virheellinen tavara takaisin. Ostajan ei kuitenkaan tarvitse palauttaa sitä ennen kuin hän on saanut uuden tavaran. Virheellinen tavara on palautettava sellaisena kuin se oli silloin, kun myyjä luovutti sen ostajalle.

Lue lisää virheellisen tavaran hyvityksestä.

Lähde §: kauppalaki

Suomen Juristit Oy
06.02.2015
(Päivitetty 25.07.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.