Hinta tarkoittaa jonkun hyödykkeen, esimerkiksi irtaimen omaisuuden rahallista arvoa. Hinnoittelu tekee tavaroista ja palveluista markkinoilla vertailukelpoisia. Hinnoilla käytävä vaihdanta on vapauttanut hyödykkeiden arvon vertaamisen toisiinsa, koska hinnat ovat hyödykkeestä riippumatta yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Vaihdantaa ei tarvitse käydä oravannahoilla ja suolapusseilla. Merkitystä voi kutenkin joissakin tilanteissa olla sillä, mistä hinnoista on sovittu.

Kiinteä hinta

Kiinteällä hinnalla tarkoitetaan hintaa, jossa palveluksesta on määrätty perittäväksi tietty määrätty rahasumma. Kiinteää hintaa voidaan käyttää silloin kun tiedetään tarkasti mitä palvelus sisältää ja näin on myös laskun loppusumma helppo määritellä. Kiinteästä hinnasta, joka on ennalta sovittu, ei lähtökohtaisesti poiketa.

Enimmäishinta

Enimmäishinnalla tarkoitetaan palveluksen tilaajan palveluksesta maksettavaa ylärajaa. Enimmäishinta ei saa ylittyä, vaikka todelliset kustannukset olisivatkin tosiasiassa korkeammat. Silloin, kun halutaan sopia koko palveluksesta kattavavasta enimmäishinnasta, käytetään enimmäishintaa. Enimmäishinta voi alittua, jos todelliset kustannukset jäävät sen alle.

Suuntaa-antava hintatieto

Suuntaa-antava hintatieto tarkoittaa täsmentämätöntä arviota palveluksen hinnasta. Se perustuu vastaavanlaisten palvelusten yleiseen hintatasoon. Suuntaa-antavaa hintatietoa voidaan käyttää esimerkiksi, kun palveluksen sisältö on pääpiirteittäin arvioitavissa, mutta lopullinen hinta ei ole sopimusta tehtäessä tarkasti selvillä.

Jos suuntaa-antava hintatieto jonkun palvelun tai työn tilaamisessa kuitenkin näyttää ylittyvän merkittävästi, toimittajajan pitää ilmoittaa viipymättä asiasta työn tilaajalle ja sen on tarvittaessa keskeytettävä työ.

Hinta-arvio kuluttajakaupassa

Kuluttajakaupassa annettu hinta-arvio sitoo on melko sitova. Lopullinen lasku saa olla enintään +15% arvioidusta.


Lue lisää kuluttajan palvelussopimuksen hinta-arvion sitovuudesta.

Lähde §: kauppalaki


Suomen Juristit Oy
30.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.