Hinta-arvion sitovuus estää toimeksisaajaa muuttamasta sovittua hintaa. Yleensä suorituksen hinnasta on annettava hinta-arvio. Tämä on sopimuksenvarainen asia ja sopimusvapauden periaatteen mukaisesti tästä voidaan sopia toisin. Kuluttajan kannattaa kuitenkin pyytää hinta-arvio. Hinta-arvioita pyytäessään saa myös tietoa suorituksen tarjoajien hintatasosta ja hintaeroista.

Miksi hinta nousee sovitusta?

Toimeksisaaja ei voi pätevästi korottaa hintaa mielensä mukaan. Korotus on kuitenkin mahdollinen, jos se johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, jota ei ole voitu ennakoida.  Toinen vaihtoehto, jossa hinnankorotus on mahdollinen on tilaajan puolella oleva syy, joka aiheuttaa lisäkustannuksia.

Hinnan korotuksesta on ilmoitettava tilaajalle.

Hinta-arvion sitovuus on yleensä 15 %

Yleisesti ottaen hinta-arvion saa ylittää enintään 15 prosenttia. Näin ollen työsuoritus, jonka arvoksi on arvioitu 100 euroa, voi enimmillään maksaa 115 euroa. Tämä edellyttää ettei hinnan korotus ole muille kahdella edellä mainitulla perusteella mahdollinen.

Hinnan korotuksesta ja sen perusteesta on ilmoitettava tilaajalle.

Kuluttajan kannattaa pyytää hinta-arvio kirjallisesti. Suullisesti annettu hinta-arvio sitoo samalla lailla, mutta sellaisen hinta-arvion olemassaolo jää riitatilanteissa usein kyseenalaiseksi. Toimeksisaajan etuahan ei ole tunnustaa tällaisen suullisen hinta-arvion olemassaoloa.

Hinta on ilmoitettava selkeästi ja ymmärrettävästi. Tämä tarkoittaa mm. sitä että siitä selviää verojen osuus. OIkeuskäytännössä on tapauksia, joissa mainonnassa on hinta ilmoitettu epäselvästi. Tällöin veron hinta on pitänyt palauttaa kuluttajalle. Esim. arvonlisäveron lisäämiseen sovittuun hintaa ei tarvitse suostua. Merkitystä on kuitenkin sillä mitä on sovittu. Huono sopimus tai huonosti luettu hinta-arvio jääkin usein kuluttajan/tilaajan tappioksi.

Tarkista lakimiehiltä soveltuuko tapaukseesi säännökset hinta-arvion sitovuudesta.


Lue lisää kuluttajapalveluksen hinnasta.

Lähde §: kuluttajansuojalaki


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.