Lähtökohtaisesti vuokranantaja vastaa siitä, että huoneiston kunto pysyy vuokrasuhteen aikana sopimuksen mukaisena. Tämä tarkoittaa mm. puutteellisuuksista huolehtimisen kuten esim. rikkoutuneiden kiinteän kaluston uusimista. Asia on näin ellei muuta ole sovittu.

Voidaan myös sopia, että vuokralainen huolehtii itse käytössään olevien tilojen ja laitteiden kunnossapidosta tai kiinteistölle kuuluvista velvoitteista. Kiinteistölle kuuluvia, tyypillisesti huoneiston käyttäjän velvoitteita ovat esim. omakotitalossa nurmikon leikkaus, hiekoitus, lumenluonti ym. Selvyyden vuoksi näistäkin kannattaa ottaa maininta vuokrasopimukseen.

Huoneiston kunto ja vuokrasuhteen purkaminen

Vuokralaisella voi purkaa vuokrasopimuksen kun vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja huoneisto tulee puutteelliseen kuntoon muusta kuin vuokralaisen syystä. Puutteellisuuden tulee tällöin olla tarpeeksi vakavaa ja merkityksellistä vuokralaiselle. Vakava ja suuri merkitys on vuokralaisen kannalta ainakin wc, ja pesutiloilla sekä joillakin keittiön kylmäkoneilla. Purkuoikeus edellyttää lisäksi, että vuokranantaja ei kehotuksestakaan ryhdy toimiin virheen korjaamiseksi.

Virheellisyyden korjaaminen

Pääsääntöisesti on mahdollista myös korjauttaa virhe vuokranantajan lukuun kohtuullisin kustannuksin. Tämä voi olla luonnollinen vaihtoehto tilanteissa, joissa vuokranantaja asuu kaukana ja tarve virheen korjaamiseen on akuutti. Vuokranantajalla on oikeus suorittaa eräitä kiireellisiä hoitotoimenpiteitä tai korjaus- tai muutostöitä välittömästi. Lisäksi vuokranantaja voi suorittaa kyseisiä töitä, joista ei aiheudu vuokralaiselle olennaista haittaa tai häiriötä, edellyttäen, että vuokralaista on informoitu vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista. Muiden muutostöiden kohdalla vuokralaiselle on ilmoitettava vähintään kuutta kuukautta ennen töihin ryhtymistä. Muutostyö voi olla esim. asunnon huonejärjestyksen muuttaminen väliseinä purkamalla.


Lue lisää asuinhuoneiston kunnosta vuokrasuhteen alkaessa.

Lähde §: laki asuinhuoneiston vuokrauksesta


Suomen Juristit Oy
21.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.