Huoneiston kunto on oltava siinä kunnossa, kuin on sovittu. Huoneiston kunnnosta kannattaakin ottaa maininta vuokrasopimukseen. Ellei huoneiston kunnosta ole sovittu mitään, on huoneiston kuitenkin oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia.

Jos asunto ei vastaa sovittua, voidaan vuokrasopimus tietyin edellytyksin purkaaa. Vuokralainen, joka on käynyt katsomassa asuntoa tai muuten on tullut riittävästi tietoisesti huoneiston kunnnosta, ei yleensä voi vedota huoneiston huonoon kuntoon. Ennen vuokrasopimuksen purkamista vuokranantajan on poistettava virheellisyys, jos se on mahdollista.

Huoneiston kunto  ja lauseke ”siinä kunnossa kuin se on sopimuksentekohetkellä”

Usein erityisesti isommat vuokravälittäjät ja esim. opiskelijasäätiöt vuokraavat asuntoja vuokrasopimuksen kirjauksella ”siinä kunnossa, jossa se oli sopimusta tehtäessä”. Tämä ei estä vuokralaista käyttämästä purku- tai korjausoikeuttaa, ellei tämä sopimusta solmiessaan ollut tietoinen ko. puutteellisuudesta eikä olisi voinut tavallista huolellisuutta käyttäen voinut sitä havaita tai osannut odottaa. Näinhän on tilanne esim. silloin, kun vuokralaiselle ei tarjoudu mahdollisuutta asunnon katsomiseen ja vuokrasopimus solmitaan ennen avainten luovuttamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.