Huoneiston on oltava siinä kunnossa, kuin on sovittu. Huoneiston kunnnosta kannattaakin ottaa maininta vuokrasopimukseen. Ellei huoneiston kunnosta ole sovittu mitään, on huoneiston kuitenkin oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia.

Jos asunto ei vastaa sovittua, voidaan vuokrasopimus tietyin edellytyksin purkaa. Vuokralainen, joka on käynyt katsomassa asuntoa tai muuten on tullut riittävästi tietoisesti huoneiston kunnosta, ei yleensä voi vedota huoneiston huonoon kuntoon. Ennen vuokrasopimuksen purkamista vuokranantajan on poistettava virheellisyys, jos se on mahdollista. Jos vuokranantaja ei korjaa puutteellisuutta, vuokralainen saa vuokrasopimuksen purkamisen sijasta korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella. Vuokralaisen on kuitenkin huolehdittava siitä, että puutteellisuuden korjauksesta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Huoneiston kunto  ja lauseke ”siinä kunnossa kuin se on sopimuksentekohetkellä”

Usein erityisesti isommat vuokravälittäjät ja esim. opiskelijasäätiöt vuokraavat asuntoja vuokrasopimuksen kirjauksella ”siinä kunnossa, jossa se oli sopimusta tehtäessä”. Tämä ei estä vuokralaista käyttämästä purku- tai korjausoikeuttaa, ellei tämä sopimusta solmiessaan ollut tietoinen ko. puutteellisuudesta eikä olisi voinut tavallista huolellisuutta käyttäen voinut sitä havaita tai osannut odottaa. Näinhän on tilanne esim. silloin, kun vuokralaiselle ei tarjoudu mahdollisuutta asunnon katsomiseen ja vuokrasopimus solmitaan ennen avainten luovuttamista.


Lue lisää vuokrasopimuksen irtisanomisesta.

Lähde §: laki asuinhuoneiston vuokrauksesta


Suomen Juristit Oy
21.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.