Kenellä on oikeus työntekijän tekemään keksintöön?

Jos työntekijä on työsuhteessa tehnyt patentoitavissa olevan keksinnön, työnantajalla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus ottaa oikeudet keksintöön. Jos työnantaja käyttää oikeuksiaan, on työntekijälle maksettava siitä kohtuullinen korvaus. Jos työntekijälle on annettu tarkemmin määrätty tehtävä ja keksintö syntyy sen tuloksena, voi työnantaja ottaa oikeudet keksintöön. Myös silloin työnantajalla on edellä mainittu oikeus, jos keksintö on syntynyt työntekijälle kuuluvien työtehtävien täyttämiseksi tapahtuvan toiminnan tuloksena tai olennaisesti käyttämällä hyväkseen työpaikalla saavutettuja kokemuksia ja keksinnön hyväksikäyttö kuuluu työnantajan toiminta-alaan.

Käyttöoikeuden keksintöön työnantaja saa, jos työnantajan toiminta-alaan kuuluva keksintö on syntynyt muussa yhteydessä työsuhteeseen. Jos työntekijän tekemä keksintö on syntynyt työsuhteen ulkopuolella, mutta sen hyväksikäyttö kuitenkin kuuluu työnantajan toiminta-alaan, työnantajalla on etuoikeus neuvotella työntekijän kanssa oikeuksista keksintöön. Jos patenttia näissä tilanteissa haetaan kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, keksintöä pidetään työsuhteessa tehtynä ellei keksijä esitä todisteita sille, että se on syntynyt työsuhteen päättymisen jälkeen. Määräaikaa voidaan sopimuksella pidentää enintään yhdellä vuodella. Jos työnantaja ei käytä oikeuksiaan, ne jäävät työntekijälle.

Työntekijän tulee viivytyksettä ilmoittaa työnantajalleen tekemästään keksinnöstä sekä antaa keksinnöstä ymmärrettävä kuvaus. Työnantajan pyynnöstä työntekijän tulee kertoa, millaisessa yhteydessä työsuhteeseen keksintö syntyi. Työnantajan on ilmoitettava oikeuksiensa käytöstä työntekijälle neljän kuukauden kuluessa kirjallisesti. Ennen sitä työntekijä ei saa määrätä keksinnöstään eikä levittää tietoja julkisuuteen. Patenttia työntekijä saa keksinnölleen kuitenkin hakea. Patenttihakemuksesta tulee viikon kuluessa ilmoittaa työnantajalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.