Patentti

Patenttilaki: Patentoinnin rajoitteet ›

Patenttilailla on patentoitavuuden ulkopuolelle rajattu joitakin sinänsä keksinnöiksi luokiteltavia asioita, mutta joiden kaupallinen hyödyntäminen on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaista. Kaupallista hyödyntämistä ei pidetä yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaisena vain siitä syystä, että se on laissa kielletty. Siten myös tietyt lain sallimat keksinnöt eivät hyvän tavan vastaisina ole patentoitavissa. Voinko patentoida esimerkiksi ihmisen Lue lisää ›

Patenttikelpoisuus: Keksinnön ammattimainen hyödyntäminen ›

Ovatko löydöt tai matemaattiset teoriat patenttikelpoisia? Keksinnön tekijä voi hakemuksella saada patentin eli yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen. Keksintönä ei pidetä esimerkiksi löytöjä, tieteellisiä teorioita ja matemaattisia menetelmiä eikä niihin siten voi saada patenttia. Patentti voidaan kuitenkin myöntää, jos edellä mainittuja voidaan muulla perusteella pitää keksintönä. Keksinnöksi ei myöskään katsota taiteellista luomusta eikä tietokoneohjelmaa. Suunnitelma, sääntö Lue lisää ›

Patentti: Patenttihakemus Patentti- ja rekisteri-hallitukselta ›

Joko sinulla on patenttihakemus vireillä? Patentti- ja rekisterihallitus myöntää patentit Suomessa. Hakemuksen on oltava kirjallinen ja hakemukseen ei saa lisätä mitään hakemispäivän jälkeen. Patenttihakemus kannattaakin laatia huolella. Hakemuksesta on maksettava hakemusmaksu, vaikka patenttia ei hakemuksen perusteella tultaisikaan myöntämään. Hakemukseen tarvitaan lomake, jonka saa Patentti- ja rekisterihallitukselta tilaamalla taikka internetistä. Hakemus on annettava kahtena kappaleena ja Lue lisää ›

Patentti: Patentin myöntäminsen perusteet ›

Onko keksintöni uusi, mitkä ovat patentin myöntämisen perusteet? Patentin myöntämisen yhtenä edellytyksenä on keksinnön uutuus. Uutuutta verrataan siihen, mitä on tullut tunnetuksi ennen patentin hakemispäivää. Tunnetuksi tulleina pidetään kaikkia, mikä on tullut jollain tavalla julkiseksi. Siksi keksintöä ei kannata julkistaa ennen hakemuksen vireillepanoa. Julkiseksi tullut keksintö ei ole enää uusi eikä siksi patentoitavissa.

Patentti: Patentin haku ulkomaille ›

Onko patentin kansainvälinen rekisteröinti mahdollista? Patenttia ulkomaille voidaan hakea kolmella eri tavalla, jättämällä patenttihakemus suoraan kyseiseen maahan ensimmäisestä hakemuksesta, voi hakija käyttää ns. etuoikeutta. Se tarkoittaa, että kaikkien samaa keksintöä koskevien eri maissa jätettyjen patenttihakemusten uutuusarviointipäivä on se päivä, jolloin ensimmäinen hakemus jätettiin. Kansainväliseen patenttiyhteistyösopimukseen (PCT) on liittynyt yli sata valtiota. PCT-hakemus voidaan jättää Suomen Lue lisää ›

Patentti: Patentilla yksinoikeus keksintöön ›

Mikä on patentilla saavutetun yksinoikeuden sisältö? Patentilla saavutettu yksinoikeus tarkoittaa, että kukaan muu kuin patentinhaltija ei saa hyödyntää keksintöä ammattimaisesti. Hyödyntämiskielto tarkoittaa, että patentoitua tuotetta ei saa millään tavalla valmistaa, saattaa vaihdantaan tai käyttää. Myös patentoidun tuotteen maahantuonti ja hallussapito edellä mainittua tarkoitusta varten on kielletty. Patentoitua tuotetta ei saa myöskään suoraan tai välillisesti tarjota Lue lisää ›

Patentti: Keksijän oikeus keksintöön ›

Oletko ideanikkari? Aiotko patentoida jotakin? Patentti on keksijän oikeus kieltää muilta patenttinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Ammattimaista hyväksikäyttöä on mm. patentoidun tuotteen valmistaminen, patentoidun menetelmän käyttäminen ja käyttöluvan eli lisenssin myyminen. Oikeudenhaltijan täytyy itse valvoa, että hänen oikeuttaan ei loukata. Patentin rekisteröintiä haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta. Hakemuksen käsittely kestää noin 2-2,5 vuotta. Patentin myöntäminen edellyttää, Lue lisää ›

Patentointi: Työntekijän tekemä keksintö ›

Kenellä on oikeus työntekijän tekemään keksintöön? Jos työntekijä on työsuhteessa tehnyt patentoitavissa olevan keksinnön, työnantajalla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus ottaa oikeudet keksintöön. Jos työnantaja käyttää oikeuksiaan, on työntekijälle maksettava siitä kohtuullinen korvaus. Jos työntekijälle on annettu tarkemmin määrätty tehtävä ja keksintö syntyy sen tuloksena, voi työnantaja ottaa oikeudet keksintöön. Myös silloin työnantajalla on edellä mainittu Lue lisää ›

Keksintö: Keksinnölle patentti, hyödyntämisoikeus ›

Estääkö jollekin toiselle samasta keksinnöstä myönnetty patentti oman keksintöni hyödyntämisen? Oman keksinnön hyödyntäminen on sallittua yksityisessä käytössä aina ilman patentin hakemistakin. Myös patentoimattoman keksinnön ammattimainen hyödyntäminen on sallittua. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos joku toinen keksii saman keksinnön ja hänelle myönnetään siihen patentti. Siksi keksijän kannattaa hakea patenttia keksintöönsä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se, joka ammattimaisesti hyödyntää Lue lisää ›