Patenttilailla on patentoitavuuden ulkopuolelle rajattu joitakin sinänsä keksinnöiksi luokiteltavia asioita, mutta joiden kaupallinen hyödyntäminen on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaista. Kaupallista hyödyntämistä ei pidetä yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaisena vain siitä syystä, että se on laissa kielletty. Siten myös tietyt lain sallimat keksinnöt eivät hyvän tavan vastaisina ole patentoitavissa.

Voinko patentoida esimerkiksi ihmisen kloonausmenetelmän?

Ihmisen kloonausmenetelmää pidetään tällaisena ei-patentoitavana keksintönä. Myös muut menetelmät, joilla muutetaan ihmisen sukusolujen geneettistä identiteettiä tai ihmisalkioiden käyttöä hyödyntämistarkoituksessa, ovat keksintöjä, joita ei voi patentoida.

Patenttikelvottomia ovat myös eläinten geneettistä identiteettiä muuttavat menetelmät, jotka aiheuttavat eläimille kärsimyksiä ilman, että saadaan mitään huomattavaa lääketieteellistä hyötyä ihmiselle tai eläimelle. Myös tällaisella menetelmällä tuotetut eläimet on rajattu patentoitavuuden ulkopuolelle.

Lähde §: patenttilaki

Lue lisää patenttihakemuksen tekemisestä.

Suomen Juristit Oy
12.01.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.