Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Sopimattoman menettelyn seuraus ›

Kilpailumenettelyrikos ja kilpailumenettelyrikkomus Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa voi johtaa tuomioon kilpailumenettelyrikoksesta tai –rikkomuksesta.Kilpailumenettelyrikokseen syyllistyy se, joka käyttää omaa tai toisen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja siten aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa. Huomionarvoista on se, että totuudenvastainen tai harhaanjohtava ilmaisu voi kohdistua sekä toimijaan itseensä että hänen kilpailijaansa.Kilpailumenettelyrikkomuksesta tuomitaan esim. silloin, kun joku käyttää totuudenvastaista tai Lue lisää ›

Kulutushyödyke: Markkinointi ja vertaileva mainonta ›

Onko vertaileva mainonta sallittua? Vertailevalla mainonnalla tarkoitetaan mainontaa, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke. Vertaileva mainonta on sallittua, jos se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ja se koskee hyödykkeitä, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin. Hyödykkeiden yhtä tai useampaa olennaista, todennettavissa olevaa ja edustavaa ominaisuutta tai hyödykkeiden hintoja on Lue lisää ›