Kilpailumenettelyrikos ja kilpailumenettelyrikkomus

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa voi johtaa tuomioon kilpailumenettelyrikoksesta tai –rikkomuksesta.Kilpailumenettelyrikokseen syyllistyy se, joka käyttää omaa tai toisen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja siten aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa. Huomionarvoista on se, että totuudenvastainen tai harhaanjohtava ilmaisu voi kohdistua sekä toimijaan itseensä että hänen kilpailijaansa.Kilpailumenettelyrikkomuksesta tuomitaan esim. silloin, kun joku käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.Yleinen rangaistus molemmista edellä mainituista on sakko. Kilpailumenettelyrikoksesta on mahdollista tuomita myös vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.