Tavaramerkki

Tavaramerkki: Tavaramerkin rekisteröinti ›

Miten tavaramerkki rekisteröidään? Tavaramerkin rekisteröinti haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta kirjallisesti. Jokaista rekisteröitävää merkkiä varten tulee olla oma hakemus. Hakemus tulee allekirjoittaa ja sen tulee sisältää tiedot hakijasta ja tavaramerkistä. Kuviomerkin rekisteröintiä haettaessa hakemukseen tulee liittää kymmenen kuvaa kuviosta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös ne tavarat tai palvelut, joiden tavaramerkiksi rekisteröintiä haetaan. Kun hakemus on tullut vireille, Lue lisää ›

Tavaramerkki: Tavaramerkin luovutus ja lisenssi ›

Voiko tavaramerkin luovuttaa toiselle? Tavaramerkki voidaan luovuttaa toiselle joko luovuttamalla kaikki ne tavarat, joille merkki on rekisteröity, tai vain osan niistä. Tavaramerkin haltijan muutos merkitään hakemuksella tavaramerkkirekisteriin. Jos sitä ei ole tehty, luovutus ei sido vilpittömässä mielessä ollutta kolmatta, joka on saanut oikeuden tavaramerkkiin. Luovuttamisen rekisteröinti tapahtuu hakemuksella Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hakemukseen tulee laittaa uuden Lue lisää ›

Tavaramerkki: Kansainvälisen tavaramerkin rekisteröinti ›

Onko yritykselläsi kansainvälinen tavaramerkki? Tavaramerkkirekisteröinnin antama suoja on aina maakohtainen. Siten suojaa on haettava erikseen kaikissa niissä maissa, joiden alueella tavaramerkillä varustettuja tuotteita tai palveluja markkinoidaan. Joka maassa rekisteröimishakemuksen käsittelee paikallinen viranomainen. Hakemus on tehtävä sen maan kielellä, johon hakemus tehdään. Useimmissa maissa tavaramerkkirekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta rekisteröimispäivästä. Rekisteröinti voidaan kuitenkin uusia rajoituksetta aina Lue lisää ›

Tavaramerkki: Erityinen tunnusmerkki ›

Mikä on tavaramerkki? Tavaramerkki on myytävissä tavaroissa oleva erityinen tunnusmerkki, joka erottaa sen muiden elinkeinonharjoittajien myymistä tavaroista. Tavaramerkki voi liittyä myös palveluun. Se voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkkien käyttöä säätelee tavaramerkkilaki. Yleisimmin tavaramerkkinä on sana, henkilön nimi, kuvio, kirjain, numero tai tavaran muoto. Tavaramerkin rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkin käyttöön. Kukaan Lue lisää ›