Onko yritykselläsi kansainvälinen tavaramerkki?

Tavaramerkkirekisteröinnin antama suoja on aina maakohtainen. Siten suojaa on haettava erikseen kaikissa niissä maissa, joiden alueella tavaramerkillä varustettuja tuotteita tai palveluja markkinoidaan.

Joka maassa rekisteröimishakemuksen käsittelee paikallinen viranomainen. Hakemus on tehtävä sen maan kielellä, johon hakemus tehdään. Useimmissa maissa tavaramerkkirekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta rekisteröimispäivästä. Rekisteröinti voidaan kuitenkin uusia rajoituksetta aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

Rekisteröinnin hakija voi myös käyttää hyväkseen kansainvälisiä järjestelmiä kuten kansainvälistä rekisteröintiä tai EU:n alueella voimassaolevaa yhteisön tavaramerkkiä. Kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan kansainvälisen sopimuksen, Madridin pöytäkirjan, mukaista tavaramerkin rekisteröintiä. Suomessa sitä voi hakea Suomen kansalainen tai se, jolla on täällä kotipaikka, toimiva teollisuuslaitos tai kauppaliike.

Kansainvälisen rekisteröinnin hakeminen edellyttää, että hakijalla on samaa merkkiä koskeva suomalainen rekisteröinti tai Suomessa vireillä oleva hakemus. Hakemus tehdään englanniksi ja toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka toimittaa sen edellytysten täyttyessä eteenpäin Maailman henkisen omaisuuden järjestölle. Rekisteröinti tulee voimaan niissä hakemuksessa mainituissa maissa, joissa rekisteröinnille ei ole maan lainsäädännön mukaista estettä.

EU:n alueella on voimassa yhteisön tavaramerkin rekisteröintijärjestelmä. Yhdellä hakemuksella voi saada rekisteröintisuojan koko EU:n alueelle. Yhteisön tavaramerkin erikoisuus on siinä, että tavaramerkki voidaan rekisteröidä vain koko EU:n alueelle ja rekisteröinnin oikeusvaikutukset ovat kaikissa jäsenmaissa samat. Rekisteröinnin suorittaa Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto.

Nopeaa apua lakiasioihin.