Voiko tavaramerkin luovuttaa toiselle?

Tavaramerkki voidaan luovuttaa toiselle joko luovuttamalla kaikki ne tavarat, joille merkki on rekisteröity, tai vain osan niistä. Tavaramerkin haltijan muutos merkitään hakemuksella tavaramerkkirekisteriin. Jos sitä ei ole tehty, luovutus ei sido vilpittömässä mielessä ollutta kolmatta, joka on saanut oikeuden tavaramerkkiin. Luovuttamisen rekisteröinti tapahtuu hakemuksella Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hakemukseen tulee laittaa uuden haltijan nimen, osoitteen ja kotipaikan lisäksi sekä uuden haltijan että tavaramerkin luovuttajan allekirjoitukset.

Pelkästään tavaramerkin käyttämiseen voidaan myös antaa toiselle lupa eli lisenssi. Lisenssinhaltijoita voi olla useampiakin. Lisenssi voi sopimuksesta riippuen koskea koko maata tai sen osaa. Se voi koskea joko kaikkia tavaroita, joille merkki on rekisteröity tai vain osaa niistä.

Tieto käyttöoikeudesta merkitään hakemuksella tavaramerkkirekisteriin. Jos merkintää ei ole tehty, luovutus ei sido kolmatta, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden merkkiin. Hakemus käyttöoikeuden rekisteröimiseksi on tehtävä Patentti- ja rekisterihallitukselle, ja siihen tulee laittaa lisenssinsaajan tietojen lisäksi lisenssisopimus alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Myös hakijan allekirjoittama valtakirja tulee liittää hakemukseen. Hakijana voi olla joko tavaramerkin haltija tai lisenssinsaaja.

Nopeaa apua lakiasioihin.