Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkki on myytävissä tavaroissa oleva erityinen tunnusmerkki, joka erottaa sen muiden elinkeinonharjoittajien myymistä tavaroista. Tavaramerkki voi liittyä myös palveluun. Se voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkkien käyttöä säätelee tavaramerkkilaki. Yleisimmin tavaramerkkinä on sana, henkilön nimi, kuvio, kirjain, numero tai tavaran muoto.

Tavaramerkin rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkin käyttöön. Kukaan muu ei saa käyttää suojattua tavaramerkkiä eikä edes sitä läheisesti muistuttavaa merkkiä. Rajoitus koskee kuitenkin ainoastaan merkin käyttöä sen tyyppisten tavaroiden tunnuksena, jota tavaramerkkioikeuden haltijan oikeus koskee.

Myös merkin vakiintuminen antaa yksinoikeuden tavaramerkkiin. Vakiintuminen tarkoittaa, että merkkiä käytetään tavaroiden tunnuksena ja se tulee yleisesti tunnetuksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.