Toiminimi ja malli

Yksinoikeus: Integroidun piirin piirimallin yksinoikeus ›

Yksinoikeus integroidun piirin piirimalliin? Integroidulla piirillä tarkoitetaan virtapiiriä, jossa elementit on sijoitettu puolijohdealustaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, ja joka on tarkoitettu suorittamaan elektronisia piiritoimintoja. Integroidun piirin piirimallilla taas tarkoitetaan integroidun piirin osien kolmiulotteista sijoittelua. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin koskee tietokoneissa ja muissa elektronisissa laitteissa käytettäviä piirejä. Yksinoikeus piirimalliin saadaan rekisteröinnillä. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että piirimalli on Lue lisää ›

Kasvinjalostajanoikeus: Yksinoikeus kasvilajikkeen ammattimaiseen hyväksikäyttöön ›

Voiko kasvinjalostaja saada yksinoikeuden tuotoksilleen? Kasvinjalostajanoikeus on yksinoikeus käyttää kasvilajiketta ammattimaisesti hyväksi. Hyväksikäyttöä on lajikkeen aineiston tuottaminen lisäysaineistona käytettäväksi. Lajikkeen aineistoa voi olla esimerkiksi siemenet ja taimet. Kasvinjalostajanoikeuden voi saada rekisteröinnillä, ja sitä haetaan maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikelautakunnalta. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että kyseessä on uusi lajike. Lisäksi edellytetään, että lajike on selvästi erotettavissa muista lajikkeista Lue lisää ›

Toiminimi: Toiminimen suoja ja kaupparekisteri ›

Onko toiminimellä suojaa? Aloittavan yrittäjän on ilmoitettava, millä toiminimellä yritystoimintaa aiotaan harjoittaa. Toiminimen tulee olla yksilöllinen ja erottuva. Se ei saa olla hyvän tavan vastainen tai harhaanjohtava eikä sekoitettavissa jo suojattuun toiminimeen. Sekoitettavuuden edellytyksenä on, että niiden haltijat harjoittavat samankaltaista toimintaa tai sama toiminimi muuten vahingoittaa vakiintuneemman toiminimen toimintaa. Toiminimeen saa yksinoikeuden rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla Lue lisää ›

Mallioikeus suojaa tekijää ›

Mallioikeus suojaa kopioimiselta Mallioikeuden haltijalla on yksinoikeus malliinsa, eikä muut saa käyttää mallioikeuden suojaamaa mallia kaupalliseen tarkoitukseen ilman mallioikeuden haltijan lupaa. Sääntö on selkeä, mutta käytännön sovellukset ja tulkintatilanteet vaikeita. Kiellettyä on käyttää tai kopioida toisen suojattua mallia. Näin harvoin tapahtuukaan. Mutta kiellettyä on myös käyttää sellaista mallia, joka läheisesti muistuttaa suojattua mallia. Toisin sanoen Lue lisää ›

Mallioikeus ja sen merkitys ›

Mallioikeus suojaa tuotteen ulkomuotoa Mallioikeudessa malli tarkoittaa tuotteen ulkomuotoa. Tuotteella tarkoitetaan myös tuotteen osaa. Mallioikeus ei siis suojaa koko tuotetta, vaan pelkästään sen näkyvää ulkomuotoa. Mallioikeus ei siis suojaa pelkkiä ideoita, teknisiä ratkaisuja tai muita kohteita, joilla ei ole kiinteää muotoa. Mallioikeuden rajatapauksia ovat ehkä sisustus- ja ympäristösuunnitelmat, mutta ne on kuitenkin rajattu mallioikeuden ulkopuolelle. Niille voi Lue lisää ›

Mallioikeus antaa suojaa oikeuden haltijalle ›

Mallisuojan kielletty käyttö Mallioikeuden haltija on lähtökohtaisesti ainoa taho, jolla on oikeus käyttää mallia. Muut eivät saa käyttää mallia hyväkseen ilman mallioikeuden haltijan lupaa. Mallioikeuden rekisteröinti suojaa mallin luojaa mallin väärinkäyttöä vastaan. Mallin kehittänyt henkilö voi hakea tuotteelle mallioikeuden, joka on rekisteröitävä oikeus.Mallin kiellettyä käyttöä on sen valmistaminen, käyttäminen, maahantuonti, maastavienti ja myytäväksi tarjoaminen mainostamalla Lue lisää ›

Mallioikeuden rekisteröimisen esteet ›

Mallin rekisteröimisen esteet Ehdotonta estettä ei voi poistaa tai korjata, vaan se estää automaattisesti mallin rekisteröinnin.Mallia ei saa rekisteröidä, jos se on yleisen järjestyksen tai hyvin tapojen vastainen. Etenkin hyvän tavan vastaisuus on tulkinnanvarainen ja yhteiskunnallisia arvoja heijasteleva määritelmä. Tämä lainkohta estää mallin rekisteröimisen vain harvoin.Mallia ei saa rekisteröidä myöskään silloin, jos se on samanlainen Lue lisää ›

Mallioikeuden rekisteröiminen ›

Mallinluoja saa rekisteröidä mallioikeuden Mallin luojalla on oikeus hakea mallioikeuden rekisteröintiä. Mallin luoja on aina luonnollinen henkilö, jonka luomisprosessin kautta on syntynyt taiteellinen teos. Jos teoksen tekijöitä on useita, mallin luojia ovat he, jotka ovat luovuudellaan edesauttaneet mallin syntymistä. Pelkkä teoksen tekninen työstäminen annettujen ohjeiden mukaan ei tee henkilöstä mallin luojaaMallin luoja voi kuitenkin siirtää Lue lisää ›

Mallioikeuden päätöksestä valittaminen ›

Mallioikeudesta voi valittaa Mallin rekisteröintihakemusta koskevaan rekisteriviranomaisen päätökseen hakija saa hakea muutosta, jos päätös on hänelle vastainen. Rekisteriviranomainen on patentti- ja rekisterihallitus. Päätöksen on oltava ns. lopullinen. Tällä tarkoitetaan päätöstä, joita ei enää käsitellä rekisteriviranomaisessa. Tällainen päätös on esimerkiksi hakemuksen hylkääminen.Myös ns. väitteentekijällä on muutoksenhakuoikeus rekisteriviranomaisen päätökseen. Ulkopuolinen taho voi tehdä rekisteröintiä vastaan väitteen. Väite Lue lisää ›

Mallioikeuden lakkaaminen tuotteelta ›

Mallioikeuden sammuminen Mallioikeus ei anna sen haltijalle oikeutta kieltää mallioikeudella suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, jos mallioikeuden haltija on saattanut tuotteen vaihdantaan Euroopan talousalueella tai se on tämän suostumuksella siellä vaihdantaan saatettu. Tällöin puhutaan mallioikeuden sammumisesta. Merkitystä ei ole sillä, onko mallioikeuden haltija saattanut tuotteen vaihdantaan itse vai onko hän antanut jollekin suostumuksensa tätä varten. Mallioikeuden sammuminen Lue lisää ›