Yksinoikeus: Integroidun piirin piirimallin yksinoikeus

Yksinoikeus integroidun piirin piirimalliin? Integroidulla piirillä tarkoitetaan virtapiiriä, jossa elementit on sijoitettu puolijohdealustaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, ja joka on tarkoitettu suorittamaan elektronisia piiritoimintoja. Integroidun piirin piirimallilla taas tarkoitetaan integroidun piirin osien… Lue lisää »

Mallioikeudella suojattavat oikeudet

Mallioikeus suojaa tuotetta ja sen osaa Mallioikeudessa tuotteella tarkoitetaan tavaroita, jotka on valmistettu teollisesti tai käsityönä, graafiset symboleita ja kirjasintyyppejä. Suojattavia tuotteita ovat mitkä tahansa käyttö- ja koriste-esineet. Myös erilaiset… Lue lisää »

Mallin uutuuden suoja-aika

Mallin suoja-aika on 12 kuukautta Pääsäännön mukaan mallin on oltava uusi ja julkistamaton, jotta sen saa rekisteröidä. Tämän mukaan mentäessä mallin julkistaminen johtaisi siihen, ettei sitä enää voisi rekisteröidä. Usein… Lue lisää »

Mallin sallittu käyttäminen

Mallin käyttö yksityisiin tarkoituksiin Pääsääntöisesti ainoastaan mallioikeuden haltijalla on oikeus käyttää mallia hyväkseen samalla, kun muut tarvitsevat mallin käyttöön hänen lupansa. Tämä sääntö koskee mallin kaupallista hyödyntämistä.Suojatun mallin yksityinen käyttö… Lue lisää »

Mallin luvaton käyttäminen

Mallioikeuden luvaton käyttö johtaa korvauksiin Jos joku käyttää oikeudettomasti toisen suojattua mallia, on hänen maksettava mallioikeuden haltijalle korvausta mallin käytöstä. Näin on tilanne silloinkin, kun mallioikeuden loukkaajalta puuttuu tahallisuus tai… Lue lisää »

Malli: Mallioikeus ja mallisuoja

Mallioikeus? Onko esim. kehittelemäsi tuotteen pakkausmalli suojan tarpeessa? Malli tarkoittaa tavaran tai sen osan ulkomuotoa. Usein tuotteen tai pakkauksen ulkonäkö vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. Ulkonäöltään onnistunut tuote menee paremmin kaupaksi. Tällöin… Lue lisää »

Lupa mallioikeuden rekisteröintiin

Mallin rekisteröinti vaatii joskus luvan Mallin rekisteröinti voi olla joskus luvanvaraista. Malliin ei saa sisällyttää (eikä se saa olla sekoitettavissa) esimerkiksi valtion lippua, kunnan vaakunaa, kansainvälistä nimitystä, lyhennettä tai logoa… Lue lisää »

Hyödyllisyysmallin myöntämisen perusteet

Hyödyllisyysmallin saamisen edellytykset Hyödyllisyysmallin saaminen edellyttää, että se on teollisesti käyttökelpoinen. Keksinnössä on siis oltava kyse tuotteesta tai laitteesta, jolla ratkaistaan teknisluontoinen ongelma. Keksintö voi olla konkreettinen laite, tuote, kemiallisten… Lue lisää »