Mallioikeuden luvaton käyttö johtaa korvauksiin

Jos joku käyttää oikeudettomasti toisen suojattua mallia, on hänen maksettava mallioikeuden haltijalle korvausta mallin käytöstä. Näin on tilanne silloinkin, kun mallioikeuden loukkaajalta puuttuu tahallisuus tai tuottamus. Loukkaaja on tahattomissakin loukkauksissa velvollinen suorittamaan korvausta mallin käyttämisestä kohtuullisen määrän. Kyseessä ei siis ole vahingonkorvaus, vaan mallin käytöstä suoritettava hyvitys, joka peritään yleensä myös luvallisesta ja sovitusta käytöstä.Jos mallioikeuden loukkaus on tahallista tai tuottamuksellista, on loukkaavan velvollisuus suorittaa korvaus myös muusta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Näissä tahallisissa tai tuottamuksellisissa tilanteissa on kyse vahingonkorvauksesta ja se maksetaan normaalin mallin käyttämisestä suoritettavan kohtuullisen hyvityksen lisäksi.Mallin käyttämisestä johtuvan korvauksen määrääminen ei siten riipu siitä, syntyikö luvattomasta mallin käytöstä vahinkoa vai ei. Korvaus mallioikeuden käytöstä on kohtuullinen, eikä sillä pyritä rankaisemaan tekijää tai korvaamaan syntyneitä vahinkoja. Tilanne vastaa asiallisesti sitä, että mallin luojalla on oikeus hyödyntää taloudellisesti luomustaan itse ja lisäksi oikeus periä korvaus muilta toimijoilta, jotka hänen luomustaan hyödyntävät.

Nopeaa apua lakiasioihin.