Mallioikeus suojaa kopioimiselta

Mallioikeuden haltijalla on yksinoikeus malliinsa, eikä muut saa käyttää mallioikeuden suojaamaa mallia kaupalliseen tarkoitukseen ilman mallioikeuden haltijan lupaa. Sääntö on selkeä, mutta käytännön sovellukset ja tulkintatilanteet vaikeita. Kiellettyä on käyttää tai kopioida toisen suojattua mallia. Näin harvoin tapahtuukaan. Mutta kiellettyä on myös käyttää sellaista mallia, joka läheisesti muistuttaa suojattua mallia. Toisin sanoen mallioikeussuojaa ei voi kiertää siten, että toisen kehittelemästä mallioikeudella suojatusta tuotteesta tehdään lähes vastaava tuote vain pienillä muutoksilla. Mallioikeutta rikotaan, jos markkinoille saatetaan tuote, joka on sekoitettavissa mallioikeudella suojattuun tuotteeseen. Kyse on kokonaisvaikutelmasta, joka tuotteesta syntyy ja siitä, onko tuotteella sekaantumisen vaara mallioikeudella suojatun tuotteen kanssa. Tuotteilta ei siis vaadita identtisyyttä, jotta mallioikeutta voidaan loukata.Tuotteen käyttötarkoitus luo usein rajoja tuotteen ulkomuodon suunnittelulle. Esimerkiksi keittokattila on aina perusrakenteeltaan samanlainen. Sen on pakko olla, jotta sitä voi kutsua keittokattilaksi. Tästä johtuu se, ettei tuotteen mallia voi suuremmin muokata, vaan peruspiirteet ovat aina samanlaiset. Näissä tilanteissa jo pieni muutos tuotteeseen voi riittää erottamaan sen kokonaisvaikutelman aiemmista malleista. Sen sijaan tilanteissa, joissa tuotteen mallia voidaan muokata käyttötarkoituksen estämättä lähes rajattomasti, mallilta vaaditaan selvempää erottuvuutta muista malleista.

Nopeaa apua lakiasioihin.