Onko toiminimellä suojaa?

Aloittavan yrittäjän on ilmoitettava, millä toiminimellä yritystoimintaa aiotaan harjoittaa. Toiminimen tulee olla yksilöllinen ja erottuva. Se ei saa olla hyvän tavan vastainen tai harhaanjohtava eikä sekoitettavissa jo suojattuun toiminimeen. Sekoitettavuuden edellytyksenä on, että niiden haltijat harjoittavat samankaltaista toimintaa tai sama toiminimi muuten vahingoittaa vakiintuneemman toiminimen toimintaa.

Toiminimeen saa yksinoikeuden rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla toiminimi. Kun toiminimi on rekisteröity, muut eivät saa käyttää siihen sekoitettavissa olevaa toiminimeä eikä rekisteröidä sellaista itselleen. Jos kaikki toiminimelle asetetut edellytykset täyttyvät, toiminimi merkitään kaupparekisteriin. Toiminimen katsotaan olevan vakiintunut, jos se on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu. Vakiintumiseen liittyvän yksinoikeuden nojalla toinen elinkeinonharjoittaja ei saa sillä alueella, jolla toiminimi on vakiintunut, käyttää siihen sekoitettavissa olevaa toiminimeä.

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla ei ole oikeutta käyttää toiminimessään muun henkilön nimeä kuin omaansa. Toiminimestä tulee käydä ilmi, millä yhtiömuodolla toimintaa harjoitetaan eli siihen tulee sisällyttää yhtiömuodon tunnus. Toiminimet voivat olla sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös vastaavia muunkielisiä ilmauksia voidaan rekisteröidä.

Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä eli aputoiminimellä. Aputoiminimessä ei saa olla yhtiömuodon tunnusta eikä sitä saa käyttää allekirjoituksena.

Toiminimen saa luovuttaa toiselle vain elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydessä. Toiminimi siirtyy automaattisesti luovutuksen yhteydessä, paitsi jos toiminimi sisältää yksityisen elinkeinonharjoittajan tai yhtiömiehen sukunimen. Jos luovutus tapahtuu kuoleman johdosta, voidaan toiminimeä käyttää muuttamattomana.

Nopeaa apua lakiasioihin.