Yksinoikeus integroidun piirin piirimalliin?

Integroidulla piirillä tarkoitetaan virtapiiriä, jossa elementit on sijoitettu puolijohdealustaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, ja joka on tarkoitettu suorittamaan elektronisia piiritoimintoja. Integroidun piirin piirimallilla taas tarkoitetaan integroidun piirin osien kolmiulotteista sijoittelua.

Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin koskee tietokoneissa ja muissa elektronisissa laitteissa käytettäviä piirejä. Yksinoikeus piirimalliin saadaan rekisteröinnillä. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että piirimalli on omaperäinen. Rekisteröintihakemus tulee toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle. Rekisteröintiä voi hakea se, joka on luonut piirimallin tai jolle piirimallin luojan oikeus on siirtynyt. Jos piirimalli on syntynyt työsuhteessa, oikeus rekisteröintiin on työnantajalla.

Rekisteröintiä on haettava kahden vuoden kuluessa piirimallin levittämisestä ensimmäisen kerran yleisölle. Yksinoikeus on voimassa kymmenen vuotta. Yksinoikeus sisältää oikeuden määrätä piirimallista ja sen valmistamisesta tai levittämisestä yleisölle. Käyttöoikeus integroidun piirin piirimalliin voidaan luovuttaa toiselle.

Nopeaa apua lakiasioihin.