Voiko kasvinjalostaja saada yksinoikeuden tuotoksilleen?

Kasvinjalostajanoikeus on yksinoikeus käyttää kasvilajiketta ammattimaisesti hyväksi. Hyväksikäyttöä on lajikkeen aineiston tuottaminen lisäysaineistona käytettäväksi. Lajikkeen aineistoa voi olla esimerkiksi siemenet ja taimet.

Kasvinjalostajanoikeuden voi saada rekisteröinnillä, ja sitä haetaan maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikelautakunnalta. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että kyseessä on uusi lajike. Lisäksi edellytetään, että lajike on selvästi erotettavissa muista lajikkeista ja sen kasvusto on riittävän yhtenäinen. Oikeus voidaan pitää voimassa 25 vuotta maksamalla vuosittain vuosimaksu. Perunoilla, puilla ja viiniköynnöksillä oikeus on voimassa enimmillään 30 vuotta.

Kasvinjalostajanoikeuslain mukaan viljelijällä on oikeus käyttää korvausta vastaan omalla tilallaan tuottamaansa suojatun lajikkeen siementä lisäystarkoitukseen. Suojattuja lajikkeita ovat mm. kaura-, ohra-, vehnä-, rypsi-, herne- ja perunalajikkeet. Korvauksen tulee olla pienempi kuin siemenen hintaan sisältyvä korvaus eli rojalti.

Suojattujen lajikkeiden osalta TOS -maksuvelvollisia (TOS = tilan oma siemen) ovat yli 10 peltohehtaarin tilat, perunan osalta kuitenkin vähintään 2 hehtaaria perunaa tai vähintään hehtaari katteenalaista varhaisperunaa viljelevät tilat. Näiden rajausten ulkopuolelle jäävät tilat ovat vapaita korvausvelvollisuudesta.

Viljelijä on velvollinen antamaan viranomaisille ja lajikkeen omistajille tarvittavat tiedot maksuvelvollisuuden toteamiseksi. Korvauksen perimistä varten käytetään lisäksi maaseutuelinkeinorekisterissä olevia hakijaa ja pinta-aloja koskevia tietoja. Siemenkauppiaitten yhdistys huolehtii maksujen perimisestä jalostajien puolesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.