Mallioikeus? Onko esim. kehittelemäsi tuotteen pakkausmalli suojan tarpeessa?

Malli tarkoittaa tavaran tai sen osan ulkomuotoa. Usein tuotteen tai pakkauksen ulkonäkö vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. Ulkonäöltään onnistunut tuote menee paremmin kaupaksi. Tällöin tuotteen malli kannattaa suojata mallioikeudella.

Mallioikeus antaa mallioikeuden haltijalle suojaa, että kukaan muu ei saa ilman hänen lupaansa hyödyntää mallia ammattimaisesti elinkeinotoiminnassaan. Mallioikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että malli on uusi ja yksilöllinen verrattuna aikaisemmin tunnettuihin malleihin.

Mallisuojaa haetaan kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselta. Hakemuksen käsittely kestää noin yhdeksän kuukautta. Mallioikeus on voimassa viisi vuotta hakemispäivästä lukien. Suoja voidaan uusia viiden vuoden välein. Enimmillään suoja on 25 vuotta. Mallioikeus on maakohtainen, joten suojaa on haettava erikseen jokaisessa maassa, jossa suojaa halutaan saada.

Nopeaa apua lakiasioihin.