Mallin käyttö yksityisiin tarkoituksiin

Pääsääntöisesti ainoastaan mallioikeuden haltijalla on oikeus käyttää mallia hyväkseen samalla, kun muut tarvitsevat mallin käyttöön hänen lupansa. Tämä sääntö koskee mallin kaupallista hyödyntämistä.Suojatun mallin yksityinen käyttö on sallittua. Yksityinen käyttö tarkoittaa kaikenlaista mallin hyödyntämistä, jolla ei ole kaupallista tarkoitusta. Jokainen saa siis esimerkiksi valmistaa mallia omaan käyttöönsä sekä antaa tällaisen valmistamansa tuotteen lahjaksi.Kiellettyä ei ole myöskään mallin käyttäminen kokeellisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi viranomainen saa tutkia mallia kokeellisesti selvittääkseen sen turvallisuuden kuluttajien käytössä.Sallittuja ovat myös toimet, joiden tarkoituksena on toisintaa malli lainausten ottamiseksi tai opetustarkoituksiin. Edellytyksenä kuitenkin on, että toimet ovat hyvän kauppatavan mukaisia eivätkä ne aiheettomasti haittaa mallin tavanomaista käyttöä. Lisäksi on hyvän tavan mukaista, että lähde mainitaan.Mallioikeus ei myöskään rajoita tilapäisesti maahan tulleissa rekisteröidyissä aluksissa ja ilma-aluksissa olevia varusteita, tällaisten alusten korjausta varten maahan tuotuja varaosia ja tarvikkeita eikä näiden alusten korjaamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.