Mallin suoja-aika on 12 kuukautta

Pääsäännön mukaan mallin on oltava uusi ja julkistamaton, jotta sen saa rekisteröidä. Tämän mukaan mentäessä mallin julkistaminen johtaisi siihen, ettei sitä enää voisi rekisteröidä. Usein mallin luoja voi epäillä mallinsa kaupallisuutta ja haluaa rekisteröidä sen vasta sitten, kun on selvinnyt, menestyykö se markkinoilla. Tämän kaltaisten tilanteiden vuoksi mallin uutuudelle on säädetty 12 kk suoja-aika.Suoja-aika on tarkoitettu malleille, joille haetaan rekisteröintiä ja jotka ovat tulleet julkisiksi 12 kuukauden aikana ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää. 12 kk suoja-aikasäännön mukaisesti tällaisen mallin ei katsota vielä tulleen julkiseksi, jos julkistaminen on tapahtunut mallin luojan toimesta. Sama on sääntö, jos mallin julkistaminen on tapahtunut mallin luojan oikeudenomistajan toimesta tai kyseisten henkilöiden antamien tietojen tai suorittamien toimenpiteiden nojalla kolmannen henkilön toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mallin luoja voi itse tai välikäsien kautta saattaa mallin julkiseksi, kokeilla sen menestystä ja tämän jälkeen 12 kk kuluessa hakea mallin rekisteröintiä niin halutessaan.12 kk suoja-aikasääntöä sovelletaan myös silloin, kun malli on tullut julkiseksi mallin luojaan tai tämän oikeudenomistajaan kohdistuneen väärinkäytöksen seurauksena.Vastaavaa armonaikasäännöstä ei ole kaikissa maissa. Sen vuoksi mallin julkistaminen ennen sitä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämistä voi estää mallin suojaamisen ulkomailla. Suositeltavaa on, ettei mallia julkisteta millään tavoin, ennen kuin sitä koskeva hakemus on jätetty Patentti- ja rekisterihallitukselle.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.