Hyödyllisyysmallin saamisen edellytykset

Hyödyllisyysmallin saaminen edellyttää, että se on teollisesti käyttökelpoinen. Keksinnössä on siis oltava kyse tuotteesta tai laitteesta, jolla ratkaistaan teknisluontoinen ongelma. Keksintö voi olla konkreettinen laite, tuote, kemiallisten aineiden seos, lääkeainekoostumus tms. Se voi olla myös abstrakti idea tarpeellisesta tuotteesta.Toinen edellytys on, että keksintö on uusi. Uutuus tarkoittaa sitä, että keksintö ei ole tullut tunnetuksi missään päin maailmaa ennen suomalaisen hakemuksen tekemistä. Tunnetuksi tuleminen tarkoittaa keksinnön julkiseksi tulemista. Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Hyödyllisyysmalli voidaan rekisteröidä, vaikka keksintö on kuuden (6) kuukauden kuluessa ennen hakemuksen tekemistä tullut julkiseksi, jos julkiseksi tulo on seurausta sellaisesta ilmeisestä väärinkäytöksestä, joka on kohdistunut hakijaan tai siihen, jolta tämä johtaa oikeutensa. Samoin rekisteröidä voidaan keksintö, joka on tullut kuuden kuukauden kuluessa ennen hakemusta julkiseksi sen johdosta, että hakija tai se, jolta tämä johtaa oikeutensa, on pannut keksinnön näytteille virallisessa tai virallisesti tunnustetussa kansainvälisessä näyttelyssä.Kolmantena edellytyksenä on, että keksintö eroaa selvästi aikaisemmin tunnetuksi tulleista keksinnöistä. Selvä ero tarkoittaa sitä, että ”ammattimiehen” silmissä keksintö ei ole aikaisemmin tehtyjen keksintöjen ilmeinen sovellus.

Nopeaa apua lakiasioihin.