Mallinluoja saa rekisteröidä mallioikeuden

Mallin luojalla on oikeus hakea mallioikeuden rekisteröintiä. Mallin luoja on aina luonnollinen henkilö, jonka luomisprosessin kautta on syntynyt taiteellinen teos. Jos teoksen tekijöitä on useita, mallin luojia ovat he, jotka ovat luovuudellaan edesauttaneet mallin syntymistä. Pelkkä teoksen tekninen työstäminen annettujen ohjeiden mukaan ei tee henkilöstä mallin luojaaMallin luoja voi kuitenkin siirtää oikeutensa malliin jollekin toiselle. Oikeus voidaan siirtää vastikkeetta tai vastiketta vastaan. Mallioikeus voi siirtyä myös perintönä. Näissä tilanteissa mallioikeuden rekisteröintiä voi mallin luojan lisäksi (tai sijasta) hakea se, jolle mallin luojan oikeus on siirtynyt.Vaikka mallin luoja voi olla vain luonnollinen henkilö, voi mallioikeuden luovutuksensaaja olla kuitenkin myös oikeushenkilö eli yritys, yhdistys, säätiö tms. rekisteröity yhdistys.

Nopeaa apua lakiasioihin.