Hyödyllisyysmalli eli pikkupatentti

Hyödyllisyysmalli on tapa hankkia yksinoikeus keksintöön. Hyödyllisyysmallia voi hakea keksintöön, joka on uusi, teollisesti käyttökelpoinen ja joka eroaa selvästi aikaisemmin tunnetuksi tulleista keksinnöistä. Selvä ero aikaisempaan keksintöön tarkoittaa sitä, että ”ammattimiehen” silmissä keksintö ei ole aikaisemmin tehtyjen keksintöjen ilmeinen sovellus.Hyödyllisyysmalli on patenttia edullisempi, nopeampi ja yksinkertaisempi keino suojata keksintö. Hyödyllisyysmallin saaminen on helpompaa kuin patentin, joten hyödyllisyysmallia voi hakea myös silloin kun patentin saamisen edellytykset eivät täyty. Hyödyllisyysmalli on kuin kevyt versio patentista, minkä vuoksi siitä käytetäänkin nimitystä pikkupatentti.Hyödyllisyysmallin antama yksinoikeus keksintöön koskee vain sen ammattimaista käyttöä. Hyödyllisyysmalli ei estä keksinnön yksityistä valmistusta tai käyttöä.Keksintöjä, joka olisi patentoitavissa, voidaan ensivaiheessa suojata myös hyödyllisyysmallilla. Tämä voi olla perusteltua, kun halutaan nopeasti suojaa ennen varsinaisen patentin saamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.