Mallisuojan kielletty käyttö

Mallioikeuden haltija on lähtökohtaisesti ainoa taho, jolla on oikeus käyttää mallia. Muut eivät saa käyttää mallia hyväkseen ilman mallioikeuden haltijan lupaa. Mallioikeuden rekisteröinti suojaa mallin luojaa mallin väärinkäyttöä vastaan. Mallin kehittänyt henkilö voi hakea tuotteelle mallioikeuden, joka on rekisteröitävä oikeus.Mallin kiellettyä käyttöä on sen valmistaminen, käyttäminen, maahantuonti, maastavienti ja myytäväksi tarjoaminen mainostamalla tai näytteille asettamisella. Suojatun mallin markkinoille saattaminen on niin ikään kiellettyä. Mallia ei saa myöskään varastoida, jos varastoinnin tarkoituksena on käyttää mallia edellä mainituilla kielletyillä tavoilla. Kokoavasti siis toisen suojatun mallin kaupallinen käyttö on kielletty.

Nopeaa apua lakiasioihin.