Mallioikeudesta voi valittaa

Mallin rekisteröintihakemusta koskevaan rekisteriviranomaisen päätökseen hakija saa hakea muutosta, jos päätös on hänelle vastainen. Rekisteriviranomainen on patentti- ja rekisterihallitus. Päätöksen on oltava ns. lopullinen. Tällä tarkoitetaan päätöstä, joita ei enää käsitellä rekisteriviranomaisessa. Tällainen päätös on esimerkiksi hakemuksen hylkääminen.Myös ns. väitteentekijällä on muutoksenhakuoikeus rekisteriviranomaisen päätökseen. Ulkopuolinen taho voi tehdä rekisteröintiä vastaan väitteen. Väite voi olla se, ettei hakemusta saa hyväksyä eikä mallioikeutta antaa haetulla tavalla. Jos rekisteriviranomainen tekee tässä asiassa päätöksen, joka on väitteentekijälle vastainen, on hänellä oikeus valittaa tästä päätöksestä.Muutosta haetaan valittamalla Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.