Mallin rekisteröimisen esteet

Ehdotonta estettä ei voi poistaa tai korjata, vaan se estää automaattisesti mallin rekisteröinnin.Mallia ei saa rekisteröidä, jos se on yleisen järjestyksen tai hyvin tapojen vastainen. Etenkin hyvän tavan vastaisuus on tulkinnanvarainen ja yhteiskunnallisia arvoja heijasteleva määritelmä. Tämä lainkohta estää mallin rekisteröimisen vain harvoin.Mallia ei saa rekisteröidä myöskään silloin, jos se on samanlainen kuin aikaisempi malli. Toisin sanoen rekisteröitävä malli ei saa koskaan loukata jo aikaisemmin rekisteröityä mallia. Jos kaksi henkilöä kehittelevät samanlaista mallia ja pyrkivät rekisteröimään sitä lähes samanaikaisesti, saa ensin tehty rekisteröintihakemus lähtökohtaisesti etusijan.

Nopeaa apua lakiasioihin.