Miten tavaramerkki rekisteröidään?

Tavaramerkin rekisteröinti haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta kirjallisesti. Jokaista rekisteröitävää merkkiä varten tulee olla oma hakemus. Hakemus tulee allekirjoittaa ja sen tulee sisältää tiedot hakijasta ja tavaramerkistä. Kuviomerkin rekisteröintiä haettaessa hakemukseen tulee liittää kymmenen kuvaa kuviosta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös ne tavarat tai palvelut, joiden tavaramerkiksi rekisteröintiä haetaan. Kun hakemus on tullut vireille, merkkiä ei yleensä voida enää muuttaa.

Hakemuksen käsittely kestää hieman alle vuoden. Hakemusmaksu tulee maksaa ennen kuin hakemus tulee vireille. Maksua ei palauteta hakijalle, vaikka hakemus hylättäisiin. Maksua ei palauteta myöskään silloin, jos hakija itse peruuttaa hakemuksensa. Tavaramerkki rekisteröidään, jos hakemukselle ei ole rekisteröintiesteitä. Tavaramerkin rekisteröinti edellyttää, että tavaramerkki on niin yksilöllinen, että sen avulla voidaan erottaa merkin haltijan tuotteet tai palvelut muista samankaltaisista. Rekisteröinnistä annetaan päätös ja se julkaistaan Tavaramerkkilehdessä.

Rekisteröidyn tavaramerkin suoja alkaa siitä päivästä, kun hakemus tulee vireille. Rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta rekisteröintipäivästä lähtien ja se voidaan uudistaa kymmenen vuoden välein. Rekisteröinnin uudistaminen tapahtuu automaattisesti, kun hakija maksaa uudistusmaksun tavaramerkkiyksikön tilille. Maksun yhteydessä on mainittava tavaramerkin rekisterinumero. Jos rekisteriin halutaan muutoksia, tulee uudistamishakemus tehdä kirjallisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.